Pravidla webu

1. Úvod

1.1. Toto pravidlo stanovuje pravidla používání internetového webu https://pakospeed.cz (dále jen „Web“).

1.2. Používáním Webu uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat ustanovení tohoto pravidla.

2. Podmínky použití

2.1. Uživatel se zavazuje používat Web v souladu s platnými zákony a zásadami morálky.

2.2. Zakázáno je zveřejňovat na Webu obsah, který je urážlivý, diskriminační, nelegální nebo porušuje práva jiných osob.

2.3. Uživatel nemá právo zasahovat do činnosti Webu nebo se pokoušet neoprávněně získat přístup k jeho zdrojům.

2.4. Web může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Nejsme zodpovědní za obsah těchto stránek ani za škody způsobené používáním těchto odkazů.

2.5. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale zakázat přístup na Web bez předchozího upozornění v případě porušení tohoto pravidla.

3. Soukromí a Osobní údaje

3.1. Za účelem ochrany soukromí uživatelů jsou informace týkající se zpracování osobních údajů uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Webu.

4. Autorská práva

4.1. Všechna autorská práva k obsahu zveřejněnému na Webu, včetně textů, grafik, fotografií, videí a dalších materiálů, jsou vyhrazena, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.2. Uživatel smí používat materiály zveřejněné na Webu pouze v souladu s autorským zákonem a s souhlasem vlastníka práv.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Toto pravidlo může být kdykoli změněno správcem Webu. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu.

5.2. V případě dotazů nebo nejasností ohledně pravidla nás prosím kontaktujte na adrese info@pakospeed.cz