Dbáme na vaše soukromí

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Tato Zásady Ochrany Osobních Údajů upravuje způsob, jakým společnost [Název Firmy] shromažďuje, používá, sdílí a chrání informace, které obdržíme od uživatelů našeho internetového webu https://pakospeed.cz. Veškerá osobní data jsou zpracovávána v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Druhy Shromážděných Informací

Osobní Údaje

Při používání našeho webu můžeme shromažďovat různé druhy informací, včetně osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a další informace, které uživatelé dobrovolně poskytnou ve formulářích pro kontakt nebo registraci. Tyto informace jsou shromažďovány výhradně za účelem poskytování služeb a komunikace s uživatelem.

Nekonkrétní Informace

Můžeme také shromažďovat nekonkrétní informace, jako jsou preference uživatele, informace o produktech nebo službách, které prohlížejí nebo objednávají, a další informace, které nám pomáhají přizpůsobit naši nabídku individuálním potřebám uživatele.

Technické Informace

Při používání našeho webu jsou automaticky shromažďovány určité technické informace, jako je IP adresa, typ prohlížeče, operační systém a další technické informace, které nám pomáhají analyzovat a zlepšovat výkon našeho webu.

Účel Shromažďování Informací

Shromažďované informace jsou využívány pro:

  • Poskytování našim uživatelům naše produkty a služby,
  • Analýzu a zlepšování funkčnosti našeho internetového webu,
  • Komunikaci s uživateli pro marketingové a informační účely,
  • Přizpůsobení naší nabídky individuálním potřebám uživatelů.

Sdílení Informací

Společnost Pakospeed s.r.o. neprodává ani neposkytuje osobní údaje uživatelů třetím osobám bez jejich výslovného souhlasu. Můžeme však sdílet neosobní údaje pro statistické, marketingové a výzkumné účely.

Zabezpečení Údajů

Důsledně dbáme na zabezpečení shromážděných údajů a používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zveřejněním.

Práva Uživatelů

Uživatelé mají právo na přístup, opravu a smazání svých osobních údajů, stejně jako na odvolání svého souhlasu se zpracováním. Pro využití těchto práv nás prosím kontaktujte na adrese info@pakospeed.cz.

Změny v Zásadách Ochrany Osobních Údajů

Tato Zásady Ochrany Osobních Údajů mohou být pravidelně aktualizovány. Všechny změny budou zveřejněny na našem internetovém webu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat obsah Zásad Ochrany Osobních Údajů.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně našich Zásad Ochrany Osobních Údajů, kontaktujte nás na adrese info@pakospeed.cz.